Karim74's Weblog

my articles

Nanban

நேற்று-நடந்தது
இன்று-நடப்பது
நாளை-நடக்கும்

நேற்று-நினைவு
இன்று-நிஜம்
நாளை-கனவு

நேற்று-தெரிந்தது
இன்று-தெரியும்
நாளை-தெரியாது

நேற்று-கருவறை
இன்று-வாழ்க்கை
நாளை-கல்லறை

நேற்று-பெற்றோர்
இன்று-நீ
நாளை-பிள்ளை

நேற்று-சம்பவம்
இன்று-சாதனை
நாளை-சரித்திரம்

நேற்று-ஆரம்பம்
இன்று-பயணம்
நாளை-இறுதிச்சுற்று

நேற்று-தோல்வி
இன்று-விடாமுயற்சி
நாளை-வெற்றி

நேற்று-படி
இன்று-ஏணி
நாளை-நம்பிக்கை

நேற்று-மூடநம்பிக்கை
இன்று-தன்னம்பிக்கை
நாளை-நம்பிக்கை

நேற்று-தோழி
இன்று-காதலி
நாளை-மனைவி

நேற்று-நண்பன்
இன்று-நண்பன்
நாளை-நண்பன் 😀

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: