Karim74's Weblog

my articles

Men are beautiful than man

மூன்று அழகிய இளம்
பெண்களுக்கு ஒரு
அலாவுதீன் விளக்கு
கிடைத்தது…!
அதை அவர்கள்
தேய்த்ததும் அதில்
இருந்து வெளியே வந்த
பூதம் அவர்களிடம் என்ன
வேண்டும் என
கேட்டது…!
முதல் பெண்: நான்
இப்பொழுது இருப்பதை
விட பத்து மடங்கு அதிகம்
அழகாக வேண்டும்
என்றாள்,,,
உடனே அதிக அழகாகி
விட்டாள்…!
இரண்டாவது பெண்: நான்
அவளை விட நூறு
மடங்கு அதிகம் அழகாக
வேண்டும் என்றாள்
அவளும்
அழகாகிவிட்டாள். ..!
மூன்றாவது பெண்: நான்
இவர்கள் இருவரையும்
விட ஆயிரம் மடங்கு
அதிகமாக வேண்டும்
என்றாள்…!
பூதம் யோசித்தது பின்
சரி என்று மாற்றியது….
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
அவள் ஓர் “ஆணாகி”
விட்டாள்…!
# பெண்களை விட ஆயிரம்
மடங்கு அழகானவர்களாம் ஆண்கள்
, இதச் சொன்னா இந்த
பொண்ணுங்க நம்பவா
போறாங்க.. 😂😂😂😂😂

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: