இந்திய நாணயத்தின் வீழ்ச்சி.By இரா. செழிய

இந்திய நாணயத்தின் வீழ்ச்சி.By இரா. செழியன்

First Published : 28 June 2013 02:35 AM IST

.ஆதிகாலத்தில் மனிதன் மரங்களில் – குகைகளில் தங்கி, காடுமேடுகளில் சுற்றி காய்கனிகளைப் பறித்து, பிராணிகளை வேட்டையாடி வாழ்ந்து வந்தான். அதற்குப்பின், நெருப்பை உண்டாக்கவும் பயன்படுத்தவும் ஆரம்பித்து, ஆறு – ஏரிகள் அருகில் குடிசைகளை -குடும்பங்களை அமைக்கவும் விவசாயத்தின் மூலம் உணவுப் பண்டங்களை உற்பத்தி செய்யவும் ஆரம்பித்தான்.

பண்டமாற்று முறை:

தனக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் உள்ள தேவைகளை தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனால் முழுமையாக பூர்த்திசெய்ய முடியாது. அதனால் தான் உற்பத்தி செய்யும் பண்டத்துக்கு ஈடாக தனக்குத் தேவையான மற்றொரு பொருளை உண்டாக்குபவனிடம் சென்று தனது பொருளைக் கொடுத்து, தனது தேவைக்கான பொருளை அவனிடமிருந்து பெறும் “பண்டம் மாற்றும் முறை’ உருவானது.

பண்டமாற்று முறையில், கொடுப்பது வாங்குவது இரண்டும் ஒரே தடவையில் நடைபெற்று முடிந்துவிடும். ஒரு படி நெல்லுக்குப் பதில் மூன்று முட்டைகள், பத்து கோழிகளுக்கு ஈடாக ஒரு ஆடு, பதினைந்து மாடுகளுக்குப் பதில் ஒரு குதிரை என நேரடியாக இருவருக்குள் பண்டமாற்றுமுறை நடைபெற்றது.

உப்பை மட்டும் தயாரிக்கிற ஒருவன் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஊர் ஊராகச் சுற்றி வரவேண்டும்; வாழைத் தோட்டத்தில் பாடுபட்டு, விளையும் வாழைப் பழங்களை உடனடியாகப் பண்டமாற்று முறையில் மாற்றவில்லை என்றால், பழங்கள் விரைவில் கெட்டுவிடக் கூடும்.

நேரடியான பண்டமாற்று முறையில் உள்ள சங்கடங்களைச் சமாளிக்க, உப்பு, தேயிலை, ஆடு-மாடுகள், புகையிலை, பாதாம் பருப்பு போன்று “பொதுவாக’ எல்லோருக்கும் தேவைப்படும் பொருள்களில் ஒன்றை மாற்றி இன்னொன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முறை பழக்கத்தில் வந்தது.

அடுத்து இடையில், ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைப்படும் பொருள்களை எல்லாம் நேர்மையான முறையில் மதிப்பீடு செய்து அதற்கான மைய அடையாளத்தை வைத்துக்கொண்டு, உற்பத்தியான பொருள்களை அவற்றுக்கான மதிப்பீட்டு அடையாளங்களைத் தந்து – தேவையானவற்றை வாங்கி – மற்றவர்களுக்குத் தரும் முறையில், உற்பத்தி செய்பவனுக்கும் வாங்குபவனுக்கும் இடையில் பொதுவான மதிப்பீடும் ஒரு ஏற்பாடாக வந்தது. பொதுவான இந்த மதிப்பீட்டு அடையாளம்தான் “பணம்’ என்பது.

முதலில் “பொன்’ கட்டிகளை உருவாக்கி, அதன் கனத்தை வைத்து எல்லாவற்றயும் வாங்க – விற்க முடியும் என்ற முறை வந்தது. பிறகு வட்ட வடிவில் காசுகள் தங்கம், வெள்ளி ஆகியவற்றில் வெளிவந்தன. அவற்றை நேர்மையாக நடத்த அந்தக் காசுகளில் அரசாங்க முத்திரை பதிக்கப்பட்டது. நாளடைவில் மன்னரின் உருவத்தைப் பதித்து பொற்காசு, வெள்ளிக்காசுகள் போடப்பட்டன.

உலோகங்களில் காசுகள் வருவது 7,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – அதாவது கி.மு. 5000 காலத்தில் பழக்கத்துக்கு வந்துவிட்டது. குறைவான மதிப்பீடுகளுக்காக வெண்கலம், இரும்பு ஆகியவற்றிலும் காசுகள் வந்தன. பொன்-வெள்ளி ஆகியவற்றால் ஆன காசுகளுக்கு இருந்த வரவேற்பு மற்ற உலோகங்களின் காசுகளுக்கு இயல்பாகக் கிடைக்காது.

இந்திய ரூபாய் வரலாறு

ஆப்கானிஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த ஷெர்ஷா சூரி, மொகலாய மன்னர் பாபர் படையில் பங்கு பெற்று, அவருக்குப் பிறகு வங்காளத்தில் தளபதியாகப் பணிபுரிந்தார்; பாபருக்குப் பிறகு ஹமாயூன் காலத்தில் வங்காளம், பிகார் பகுதிகளை வென்று தில்லியில் 1540-45 வரை ஐந்தாண்டுக் காலம் ஆட்சியில் இருந்தார். அவருடைய ஆட்சியில் “ருப்யா’ என்ற வெள்ளிக் காசு வெளியிடப்பட்டது. அந்தப் பெயரில் தொடர்ந்து ரூபாய் நாணயங்கள் வெளிவந்தன, ஆங்கிலேயர் காலத்திலும் அவர்களின் சக்ரவர்த்தி – சக்ரவர்த்தினி உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட ரூபாய், காசுகள் வெளிவந்தன.

காகிதப் பணம்

பொன்-வெள்ளி உள்பட பல உலோகங்களை வைத்து காசுகள் இருந்த காலத்தில், நாட்டில் பெருமளவில் வணிகம் பெருகியதால் வணிகர்களிடம் குவிகிற பணம் தூக்க முடியாதபடி கனமானது. அதிலும் சீன நாட்டில் நீண்ட தூரங்களுக்குப் பயணம் செய்யும் வியாபாரிகளுக்கு உதவியாக அவர்களுடைய சாமான்களை – பணத்தைப் பாதுகாத்துத் தரும் நிறுவனங்கள், வணிகர்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தி காகித அறிவிப்புகளைத் தந்தார்கள். அந்த அறிவிப்புகள் கி.பி. 740 முதல் “காகிதப் பணமாக’ மாறியது. தனிப்பட்டவர்கள் தரும் காகித அறிவிப்பை மாற்றி, அரசாங்கமே காகிதப் பணத்தை வெளியிட ஆரம்பித்தது.

மேலை நாடுகளில், இங்கிலாந்தில் 1725, பிரான்சில் 1794-1803, அமெரிக்காவில் 1861-66, காலங்களில் காகிதப் பணம் முதலில் வங்கிகள் மூலமாக – பிறகு சட்டபூர்வமாக அரசாங்க வங்கியின் பொறுப்பாக ஆனது. அதனால் காகிதப் பணம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு வகையில் வளர்ச்சியடைந்தது.

இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி துவங்கியதும் 1867-ஆம் ஆண்டில் 10 ரூபாய் நோட்டு, 1900-இல் 100 ருபாய் நோட்டு வெளிவந்தன. ஆனால், 1947 விடுதலை பெறும்வரை…

In this e-newsletter: Lecture tomorrow o

In this e-newsletter:
Lecture tomorrow on: DRAFT WAQF BILL – Implications and fears
Mushawarat donates to PM Relief Fund for Uttarakhand

شبِ برأت کے موقعہ پرغنڈہ گردی

Press Statements
Mushawarat donates to PM Relief Fund for Uttarakhand

Mushawarat donates to the Prime Minister’s fund for Uttarakhand victims and appeals to Muslim organisations and individuals to take part in relief and rehabilitation efforts
All India Muslim Majlis-e-Mushawarat / The Milli Gazette Online

Published Online: Jun 27, 2013

New Delhi, 27 June, 2013: The All India Muslim Majlis-e Mushawarat today donated a sum of Rs One lakh to the Prime Minister’s national relief fund as a token amount towards the relief efforts being undertaken by the central and state governments and many NGOs.

Dr Zafarul-Islam Khan, President of AIMMM, appealed to the Muslim organisations, NGOs and individuals to come forward and offer all possible relief help in this hour of need of our brethren and sisters affected by the natural calamity in Uttarkhand.

Dr Khan expressed satisfaction that a number of Muslim organisations including Jamaat-e Islami Hind and Jamiat Ulama-e Hind (Mahmood Madni group) have already started relief work in Uttarkhand and that Muslims from across the country are sending relief materials and assistance to help the victims. Delhi-based Charity Alliance, headed by Dr Zafarul-Islam Khan, also has sent a cheque of Rs 50,000 today to the Prime Minister’s national relief fund for Uttarkhand victims.

Following is the text of the letter sent by the AIMMM President to the Prime Minister Dr Manmohan Singh:

27 June 2013

Dr Manmohan Singh
Hob’ble Prime Minister of India
New Delhi
Ref. Prime Minister’s National Relief Fund

Mohtaram Janab Dr Manmohan Singh Sahab,

Aadaab
The Uttarakhand tragedy has stirred and touched the whole nation. The Muslim community too fully shares the sorrow and loss of our brothers and sisters affected by the calamity. We offer our sincerest sympathies to the nation and to the families of the victims and affected.

We have appealed to Muslim organisations as well as individuals to come forward to offer all kind of relief in this hour of need and trial of our great nation. A number of Muslim organisations have already started relief work in the affected area. Many are sending donations to various relief funds instituted on the national and state levels and through NGOs. Many are also sending relief material by trucks directly to the accessible areas. Teams of Muslim doctors too are heading to the affected area.

While appreciating the great efforts being made by the central and state governments as well as by the gallant air force jawans to rescue and offer all possible help in the affected area, we at the All India Muslim Majlis-e Mushawarat, offer a token relief support of Rs one lakh for the relief work in Uttarkhand. A cheque is attached herewith.

We wish and pray for a quick rehabilitation and speedy return to normalcy for the people of the affected area and the affected families all over the country.

Yours sincerely,

Dr Zafarul-Islam Khan

President

Issue at New Delhi on 27 June, 2013 by
——————————————————-
ALL INDIA MUSLIM MAJLIS-E-MUSHAWARAT
[Umbrella body of the Indian Muslim organisations]
D-250, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 India
Tel.: 011-26946780 Fax: 011-26947346
Email: mushawarat@mushawarat.com Web: http://www.mushawarat.com

[End]

Watch carefully to live longer. http://w

Watch carefully to live longer.
http://www.youtube.com/watch?v=0z5X0i92OZQ
K A Rahiman
Coimbatore

The US$: America‟s WMD! US domination of

The US$: America‟s WMD!

US domination of the world affairs is often attributed, among others, to its technological prowess; nuclear arsenal; fleet of aircraft carriers; satellite networks gathering intelligence round-the-clock. But its most potent weapon that has wrecked foreign economies; destroyed nations; and has been used to buy Prime Ministers, Presidents, Army Generals, Judges and Ministers is often ignored. That is the power of its currency. United States dollar (US$) was born when Continental Congress of the United States authorized the issuance of the US$ on 8 August 1785.
Post World War II (WWII) the creation of The International Monetary Fund (IMF) & The World Bank was the first step towards establishing a global US$ hegemony. The US sat back and watched the WWII unfolding, saying that this was not its war, until the attacks on Pearl Harbor. In response, after nuking Japan, the US-led allied forces claimed victory in this global mayhem. Nearly all the European and Asian countries were war-wrecked and started borrowing from the US to rebuild their infrastructure and economies. This gave the US an opportunity to develop institutions and make fiscal policies to enslave the world in the coming decades.
The centerpiece of this neo-imperialism was to turn a green piece of paper into the most lethal weapon the world has ever witnessed. Starting from Bretton Woods to the US$ hegemony and then to the modern day foreign exchange (currency) markets, understanding these three phases are essential to grasp the intricacies of the subject.
BRETTON WOODS:
The Bretton Woods Accords were entered into at the end of World War II, on 22 July 1944, “to regulate the international monetary system”. The chief features of the Bretton Woods system were an obligation for each country to adopt a monetary policy that maintained the exchange rate by tying its currency to the U.S. dollar and the ability of the IMF to bridge temporary imbalances of payments. Currencies were allowed to fluctuate from this “peg” only within a very narrow band of plus or minus one percent.
The principal architects of the Bretton Woods Accords were British economist John Maynard Keynes and Assistant U.S. Treasury Secretary Harry Dexter White. Keynes envisioned an international central bank but the United States had just become the world‟s only financial superpower and was not ready for that step in 1944. The IMF system was formulated by Dexter White, and it reflected the power of the American dollar.
Under the White Plan, the US$ would be backed by gold, which were considered “as good as gold” because the United States had agreed to maintain their convertibility into gold at US$35 per ounce. As long as people had faith in the US$, there was little fear of running out of gold, because gold would not actually be used.
The Bretton Woods worked for a while, but it was mainly because fewer countries actually converted their dollars into gold. Trade balances were usually cleared in US$, due to their convertibility into gold. US suffered a great blow in the Vietnam War. International confidence in the US economy declined. The French started converting their US$ reserves into gold. Other countries followed.
The US had lent more dollars than the gold it had in its vaults. A massive conversion would drive the US into bankruptcy. President Nixon issued Executive Order 11615 in August 1971 closing the “gold window” permanently. This meant the dollar would not be converted (a promise on which it was originally issued) into gold anymore. Since the US was a superpower no country would dare retaliate let alone go to war. This act was known as the Nixon Shock. The result of taking the dollar off the gold standard was to finally take the brakes off the printing press. Now Fiat dollars (or dollars backed by nothing) became the new global currency!
The cost of producing a US$ to the US is simply the cost of printing the note, whereas a foreign government must provide a US$‟s…

Are vitamin supplements dangerous? http:

Are vitamin supplements dangerous?

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CwuE5OKeC5U&feature=fvwp
K A Rahiman
Coimbatore

Many myths surround what causes heart di

Many myths surround what causes heart disease/heart-attacks, and here to break through some of them are Dr.’s Jonny Bowden and Stephen Sinatra. In this frank discussion about their book, “The Great Cholesterol Myth: Why Lowering Your Cholesterol Won’t Prevent Heart Disease-and the Statin-Free Plan That Will,” you will learn how many of the cholesterol lowering drugs do more harm and have not been proven to lower harmful cholesterol at all.

This book combined with watching the presentation of Fat Head ([http://tinyurl.com/b2qnp9j] and other seminars by its author [http://www.fathead-movie.com/]) will fill in some blanks of missing or bad information in this debate.
Category
Nonprofits & Activism
License
Standard YouTube License

http://www.youtube.com/watch?v=7A1WBBFVQ4Q
K A Rahiman
Coimbatore
YouTube – Videos from this email

t test – An excellent test EXCELLENT TES

t test –

An excellent test

EXCELLENT TEST
Do it whenever u r free.

Great Sensory Perception Test

Click on the dog, this is fun…

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/interactives/senseschallenge/senses.swf?

Source : http://www.ottrumai.net/TArticl

Source : http://www.ottrumai.net/TArticles/34-CalamitiesNSeekingPardon.htm

பேரழிவுகளும் பாவமன்னிப்பும்

நீங்கள் வேதனைக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் அது உங்களில் அநியாயம் செய்தவர்களை மட்டும்தான் குறிப்பாகப் பிடிக்கும் என்பதில்லை -நிச்சயமாக அல்லாஹ் தண்டனை அளிப்பதில் கடுமையானவன் என்பதையும் நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள். (திருக்குர்ஆன் 8 : 25)

பேரழிவுகள் ஏன்?

அல்லாஹ்வை புறக்கணித்து, அவன் வல்லமையை மறந்து, பல பாவங்களையும் புரியும் நன்றிகெட்ட மனிதர்கள் இப்பூமியில் வாழும்போது, இயற்கை சீற்றங்களான புயல், சூறைக்காற்று, நில நடுக்கம், வெள்ளப் பெருக்கு, சுனாமி, எரிமழை தாக்குதல் போன்றவற்றால் அல்லாஹ்வின் கோபச் சோதனையை எதிர்பாருங்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்பு

அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்

பொதுச் சொத்து தன் சொத்தைப் போல பாவிக்கப்படும் போது,

போரில் கிடைக்கப்படும் அமானிதம் (கனீமத்) தன் பங்குப் பொளாகக் கருதப்படும் போது,

ஜகாத் கடன் கொடுப்பதைப் போன்று கடினமாகக் கருதப்படும் போது,

தீனுடைய நோக்கமின்றி கல்வி கற்பிக்கப்படும் போது,

கணவன் தன் மனைவிக்கு அடிபணிந்து வாழும் போது,

பெற்ற தாய் தன் மக்களால் வேதனை செய்யப்படும் போது,

தனது நண்பனை தனக்கு நெருக்கமாக்கி, பெற்றெடுத்த தந்தையை புறக்கணிக்கும் போது,

அல்லாஹ்வின் பள்ளிவாயில்களில் சப்தங்கள் உயர்த்தப்படும் போது,

ஒரு கூட்டத்தினருக்கு அவர்களில் உள்ள தீயவன் தலைவனாகும் போது,

ஒரு கூட்டத்திலுள்ள இழிவானவன் கண்ணியமானவனாகவும், கண்ணியமானவர் அவர்களில் மிக இழிவானவராகக் கருதப்படும்போது,

ஒரு மனிதனுடைய தீமைக்குப் பயந்து அவனுக்கு கண்ணியமளிக்கப்படும் போது

ஆடல் பாடல்களில் ஈடுபடும் பெண்களும், இசைக்கருவிகளும் அதிகரிக்கும் போது,

மதுபானங்கள் தாராளமாக அருந்தப்படும் போது,

இந்த உம்மத்தில் பின்னால் வருகிறவர் முன் சென்றவர்களைச் சபிக்கும் போது

இத்தகைய காரியங்களெல்லாம் ஏற்படுகிற காலத்தில் சிவந்த நிறமான காற்றையும், நில நடுக்கத்தையும், பூமிக்குள் அழுத்தப்படுவதையும், உருவமாற்றம் நிகழ்வதையும், கல்மாரி பொழிவதையும் நூலருந்த மணிகள்போல் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பல வேதனைகளை எதிர்பாருங்கள். அறிவிப்பவர் : அபூஹூரை (ரழி) நூல் : திர்மிதி

எனினும், இதன்பிறகு (இவர்களில்) எவரேனும் (தம் பாவங்களை உணர்ந்து) மன்னிப்புக் கோரித் தங்களைச் சீர்திருத்திக் கொள்வார்களானால், (மன்னிப்புக் கிடைக்கக் கூடும்;) நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகவும் மன்னிப்போனாகவும், அளப்பெருங் கருணையுள்ளவனாகவும் இருக்கின்றான். (திருக்குர்ஆன் 3 : 89)

நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டும், அவன் மீது நம்பிக்கை (ஈமான்) கொண்டும் இருந்தால், உங்களை வேதனை செய்வதால் அல்லாஹ் என்ன இலாபம் அடையப் போகிறான்? அல்லாஹ் நன்றியறிவோனாகவும், எல்லாம் அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான். (திருக்குர்ஆன் 4 : 147)
பாவமன்னிப்பு
தவ்பா (பாவமன்னிப்பு) செய்யும் போது தூய மனதுடன் இனி அத்தகைய பாவங்களில் ஈடுபடமாட்டேன் என்ற உறுதியான எண்ணத்துடன் அல்லாஹ்விடம் மட்டுமே பிராத்திக்க வேண்டும்.

நம் பாவமன்னிப்பை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் என்ற நம்பிக்கையுடன் அல்லாஹ்விடம் மன்றாடும் போது நாம் அடையும் சோதனை மற்றும் வேதனைகளிலிருந்தும் துன்ப துயரங்களிலிருந்தும் நாம் மீட்சி பெற இயலும்.
பாவமன்னிப்பு கோரல் பற்றி திருக்குர்ஆன்
ஈமான் கொண்டவர்களே! கலப்பற்ற (மனதோடு) அல்லாஹ்விடம் தவ்பா செய்து, பாவமன்னிப்புப் பெறுங்கள்; உங்கள் இறைவன் உங்கள் பாவங்களை உங்களை விட்டுப் போக்கி உங்களைச் சுவனச் சோலைகளில் பிரவேசிக்கச் செய்வான், அவற்றின் கீழே ஆறகள் (சதா) ஓடிக் கொண்டே இருக்கும்; (தன்) நபியையும் அவருடன் ஈமான் கொண்டார்களே அவர்களையும் அந்நாளில் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தமாட்டான் (திருக்குர்ஆன் 66 : 8)

……”எங்கள் இறைவனே! எங்களுக்கு நாங்களே தீங்கிழைத்துக் கொண்டோம் – நீ எங்களை மன்னித்துக் கிருபை செய்யாவிட்டால், நிச்சயமாக நாங்கள் நஷ்டமடைந்தவர்களாகி விடுவோம்” என்று கூறினார்கள். (திருக்குர்ஆன் 7 : 23)

”எங்கள் இறைவா! நாங்கள் மறந்து போயிருப்பினும், அல்லது நாங்கள் தவறு செய்திருப்பினும் எங்களைக் குற்றம் பிடிக்காதிருப்பாயாக! எங்கள் இறைவா! எங்களுக்கு முன் சென்றோர் மீது சுமத்திய சுமையை போன்று எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக! எங்கள் இறைவா! எங்கள் சக்திக்கப்பாற்பட்ட (எங்களால் தாங்க முடியாத) சுமையை எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக! எங்கள் பாவங்களை நீக்கிப் பொறுத்தருள்வாயாக! எங்களை மன்னித்தருள் செய்வாயாக! எங்கள் மீது கருணை புரிவாயாக! ….” (திருக்குர்ஆன் 2 : 186)

மேலும், ”எங்கள் இறைவனே! எங்கள் பாவங்களையும் எங்கள் காரியங்களில் நாங்கள் வரம்பு மீறிச் செய்தவற்றையும் மன்னித் தருள்வாயாக! எங்கள் பாதங்களை உறுதியாய் இருக்கச்…

very busy day ^AK

very busy day
^AK

Dear Brothers & Sisters , Assalamu Alayk

Dear Brothers & Sisters ,

Assalamu Alaykum

1) பட்டா / சிட்டா அடங்கல்
http://taluk.tn.nic.in/edistrict_certificate/land/chitta_ta.html?lan=ta

2) அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
http://taluk.tn.nic.in/eservicesnew/land/areg_ta.html?lan=ta

3) வில்லங்க சான்றிதழ்
http://www.tnreginet.net/igr/webAppln/EC.asp?tams=0

4) பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்
http://www.tn.gov.in/appforms/birth.pdf

http://www.tn.gov.in/appforms/death.pdf

5) சாதி சான்றிதழ் / வாரிசு சான்றிதழ்
http://www.tn.gov.in/appforms/cert-community.pdf

6) இருப்பிட மற்றும் வருமான சான்றிதழ்
http://www.tn.gov.in/appforms/cert-income.pdf

C. E-டிக்கெட் முன் பதிவு

1) ரயில் மற்றும் பஸ் பயண சீட்டு
http://tnstc.ticketcounters.in/TNSTCOnline/

http://www.irctc.co.in/

http://www.yatra.com/

http://www.redbus.in/

2) விமான பயண சீட்டு
http://www.cleartrip.com/

http://www.makemytrip.com/

http://www.ezeego1.co.in/

D. E-Payments (Online)

1) BSNL தொலைபேசி மற்றும் Mobile Bill கட்டணம் செலுத்தும் வசதி
http://portal.bsnl.in/portal/aspxfiles/login.aspx

2) Mobile ரீ- சார்ஜ் மற்றும் டாப் அப் செய்யும் வசதி
https://www.oximall.com/

http://www.rechargeitnow.com/

http://www.itzcash.com/

3) E.B. Bill கட்டணம் செலுத்தும் வசதி
http://www.itzcash.com/

https://www.oximall.com/

http://www.rechargeitnow.com/

4) NEFT / RTGS மூலம் பிறர் ACCOUNT ‘க்கு பணம் மாற்றும் வசதி

5) E-Payment செய்து வேண்டிய பொருள் வாங்கும் வசதி
http://www.ebay.co.in/

http://shopping.indiatimes.com/

http://shopping.rediff.com/shopping/index.html

6) Share Market – பங்குச் சந்தையில் On-Line வணிகம் செய்யும் வசதி
http://www.icicidirect.com/

http://www.hdfcsec.com/

http://www.religareonline.com/

http://www.kotaksecurities.com/

http://www.sharekhan.com/

E. கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த சேவைகள் (Online)

1) மாணவர்கள் மேற்படிப்புக்கான வங்கிக் கடன் விவரங்கள் மற்றும் விண்ணப்பங்கள்
https://www.sbi.co.in/user.htm?action=viewsection&lang=0&id=0%2C1%2C20%2C118

http://www.indianbank.in/education.php

http://www.iob.in/vidya_jyothi.aspx

http://www.bankofindia.com/eduloans1.aspx

http://www.bankofbaroda.com/pfs/eduloans.asp

http://www.axisbank.com/personal/loans/studypower/Education-Loan.asp

http://www.hdfcbank.com/personal/loans/educational_loan/el_indian/el_indian.htm

2) பள்ளி மற்றும் கல்லூரி தேர்வு முடிவு / மதிப்பெண் பற்றிய தகவல் அறிந்துக் கொள்ளும் வசதி
http://www.tn.gov.in/dge/

http://www.tnresults.nic.in/

http://www.dge1.tn.nic.in/

http://www.dge2.tn.nic.in/

http://www.Pallikalvi.in/

http://www.results.southindia.com/

http://www.chennaionline.com/results

3) சமச்சீர் கல்வி பாட புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்ய
http://www.tn.gov.in/dge

4) இனையதளங்கள் மூலமாக 10th, 12th Std பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வசதி
http://www.classteacher.com/

http://www.lampsglow.com/

http://www.classontheweb.com/

http://www.edurite.com/

http://www.cbse.com/

5) 10th & 12th வகுப்பிற்கான அரசு தேர்வு மாதிரி கேள்வி தாள்கள் மற்றும் பாடங்களை படிக்க அல்லது பதிவிறக்கம் செய்ய
http://www.kalvisolai.com/

6) UPSC/ TNPSC/ BSRB / RRB / TRB க்கான பயிற்சி, தேர்வு மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் அறிந்துக் கொள்ளும் வசதி
http://www.tnpsc.gov.in/

http://www.upsc.gov.in/

http://upscportal.com/civilservices/

http://www.iba.org.in/

http://www.rrcb.gov.in/

http://trb.tn.nic.in/

7) உள் நாடு மற்றும் உலக நாடுகளில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் அறிந்துக் கொள்ளும் வசதி, பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கும் வசதி
http://www.employmentnews.gov.in/

http://www.omcmanpower.com/

http://www.naukri.com/

http://www.monster.com/

8) .இந்திய ராணுவத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் அறிய
http://www.ssbrectt.gov.in/

http://bsf.nic.in/en/career.html

http://indianarmy.nic.in/

9) இந்திய கப்பல் படையில் பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் அறிய
http://nausena-bharti.nic.in/

10) Face to Face chat / Interview நேர்காணல் செய்யும் வசதி
http://www.skype.com/

http://www.gmail.com/

http://www.yahoochat.com/

http://www.meebo.com/

F. கணினி பயிற்சிகள் (Online)

1) அடிப்படை கணினி பயிற்சி
http://www.homeandlearn.co.uk/

http://www.intelligentedu.com/